Училище „Едно“ става член на „Оптима“ и „АЕЦБ“

През юли 2020г. езикова школа „Едно“ бе приета като член в две асоциации. „Оптима“  е българска асоциация за качествени езикови услуги, която функционира от 2000г. Асоциацията работи в тясно