Планиране и структура на урока

Говорим ли само български в клас?

Това е въпрос, който често ни задават и отговорът е „НЕ“. Използваме английски в по-ниските нива или когато някой трябва да чуе и разбере нещо обяснено точно. МОЖЕМ да говорим български само в клас. Въпреки това, повечето хора в А1 нивата обикновено се чувстват некомфортно от това. Целта ни е да създадем положителна асоциация с изучаването и говоренето на български език и да не причиняваме излишен стрес и разочарование.

При индивидуалните уроци, където учителят знае родния език на ученика, може да го използва, за да прави сравнения или разграничения между двата езика.
Стремим се да използваме все по-малко английски в час, започвайки от ниво А1.1. В края му 90% или повече от урока може да се изнесе само на български език, в зависимост от групата, разбира се.
Организираме и различни събития, на които учениците се насърчават да говорят само български език, ако искат.

Училище „Едно“ София Булгария

Планиране на урок и структура на урока

За всеки един от вашите уроци следваме следните стъпки:

Преди урока

Първо учителят се запознава с хората в групата и се опитва да подбере и напасне темите по начин, който е значим за всички..

Когато планира урока, учителят взема предвид езиковите умения и темпото на всички в групата и пренарежда предвидения материал, за да изнесе урок, който е с добро темпо за всички.

Опитваме се да подготвим забавни, ангажиращи и творчески дейности в уроците, за да предоставим възможност на учащите да използват новия език свободно и с удоволствие.

По време на урока

Опитваме се да започваме всеки урок с нещо релаксиращо, забавно, въвличащо и познато, за да могат нашите ученици плавно да се настроят към българската класна стая.
Тези дейности често включват преговор от предишни уроци.
След това въвеждаме новата тема и новия език.

Във всеки урок има няколко типа задачи и начини на работа – понякога учениците работят като клас, сами, по двойки или в по-малки групи. Всеки един от тези подходи и задачи позволява на учениците да работят ефективно върху новия език и да научат по-голямата част от него в клас.

В края на урока обикновено има игра, творческа или комуникативна задача, в която учениците се насърчават да се потопят напълно в българския език.

След урока

Учителят преоценява плана на курса въз основа на това как се чувстват учениците по време на урока и какви трудности са имали. Учителят може да създаде някои допълнителни материали в подкрепа на групата или отделните курсисти.