Методология

Методология

В училище „Едно“ правим всичко възможно, за да опознаем всеки ученик и неговите потребности и стил на учене. По-голямата част от нашите курсове и уроци се ръководят от принципите на Комуникативния метод. Основната му характеристика е, че учащите се насърчават да използват целевия език в значима ситуация, симулирайки преживяване от истинския живот. Използваме различни видове уроци, формати, инструменти, подходи и всичко, което може да помогне на нашите ученици да учат ефективно и с удоволствие. Ето принципите, които ни ръководят при планирането и преподаването на часовете по български език:

Отдадени учители

Нашите учители наистина обичат това, което правят. Те имат опита, знанията и подкрепата, за да предоставят качествени уроци и да ви помогнат да успеете в изучаването на българския език и разбирането на местната култура..
 

Гъвкав подход

Нашите учители прилагат съвременни техники за преподаване на езици в класната стая. Всяка група ученици определя темпото и подхода, който ще се използва. Ние сме отворени за всички методи, подходи или инструменти, които са ефективни.

Екипна работа

Виждаме учениците си като партньори в класната стая – един на друг и на учителя. Добрата динамика на работата между учениците и сътрудничеството създават безопасна и приятелска среда, в която говоренето и ученето стават лесни.

Разнообразие на курсове и нива

Предлагаме широка гама от курсове и уроци както на живо, така и онлайн. Разработваме собствени курсове и материали за нива A0 до B2. За нива C1 и C2 предлагаме индивидуални курсове или индивидуални уроци.
.

Учебни материали

Работим усилено, за да предоставим структуриран материал за курса, който отговаря на нуждите на нашите ученици. Продължаваме да ги подобряваме и прилагаме нови идеи.

Малки групи

Предпочитаме да работим с малки групи (4-8 души) за общите курсове по български език. По този начин гарантираме, че нуждите на всеки ученик ще бъдат взети предвид. Груповата работа е много важна във всички наши курсове.
.

Уроци, планирани с мисъл за учениците

Имаме план какво и кога да преподадем. Но интересите, нуждите и езиковите възможности на нашите ученици винаги имат определяща роля. Освен това във всеки клас внедряваме разнообразни дейности, така че учениците да могат да учат според предпочитания си стил на учене.

Фокус върху говоренето

Опитваме се да осигурим достатъчно време за говорене във всеки час. Полагаме много усилия, за да създадем безопасна и подкрепяща учебна среда, така че всеки един от нашите ученици да се чувства свободен да говори български от първия ден.
.

Езиково-културни връзки

Вярваме, че е най-добре да свързваме българските език и култура, когато е възможно. Това включва музика, жаргон, различни региони, исторически събития, литература и всичко, което помага на нашите ученици да разберат по-добре контекста.

Културни събития

Като част от обучението на нашите ученици организираме ежемесечни културни събития. Обикновено те са свързани с националните празници през този месец. Ето няколко примера: традиционна българска коледна вечеря, посещение на Розобера в Казанлък и боядисване на великденски яйца. Тези събития могат да бъдат и български филмови вечери, уроци по български народни танци, работилници по изкуства и занаяти, приготвяне на традиционни ястия и много други.