Разговорни Курсове по Български Език

Усъвършенствайте уменията си и станете по-уверени с нашите кратки разговорни курсове!

Ако искате да говорите български по по-естествен и уверен начин, нашият разговорен курс по български език е това, от което се нуждаете. Този курс е разработен да помага на учениците да се изразяват по-свободно, уверено и точно в съответствие с езиковото си ниво.
Разговорният курс позволява на учениците да използват български език в безопасна и забавна среда. Той предлага допълнителна практика по общи теми чрез игри, творчески задачи, дискусии, дебати и ролеви игри. По време на разговорните курсове се работи и върху подобраване на произношението.

Училище Едно Интензивни курсове по български език
Разговорният курс по български може да служи като диагностичен инструмент за откриване на аспекти от езика, върху които учениците трябва да работят. Въпреки че няма официални граматични сесии и презентации, има обяснения и упражнения за говорене, свързани с граматичната точност. По отношение на лексиката учениците ще бъдат изложени както на познати, така и на нови лексикални единици, фрази, идиоми и регистър.

Основният приоритет на разговорния курс е да се повиши увереността на учениците при използването на езика.
Този тип курсове е подходящ за ученици, завършили ниво A1.1 или по-високо. Не се препоръчва за напълно начинаещи.

Бърз преглед на курса:

Едно- или двуседмични курсове

Много игри, дискусии, дебати, творчески задачи и ролеви игри

Без официални граматични сесии

Подобрено говорене на български

Курсове на живо и онлайн

Малки групи (4-10 души)

Курсове

Стандартни курсове

Специализирани курсове

Сезонни курсове