Български език за чужденци

Нива и Курсове

Училище “Едно” предлага голямо разнообразие от курсове и нива по български език, разработени за нуждите на чужденци, живеещи в България, както и на всеки, който се интересува от изучаването на български език като чужд език.
Училище „Едно“ редовно предлага 7 поднива: A0, A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 и B1.2

Има 3 вида стандартни курсове: РЕДОВНИ (два пъти седмично, 8-12 седмици), ИНТЕНЗИВНИ (4-5 дни в седмицата, 2-4 седмици) и РАЗГОВОРНИ (1-2 седмици)

Има 3 вида специализирани курсове: Български за корпоративни клиенти (за служители на компании), Курсове по български език за студенти по медицина и Български език за деца и младежи (деца на възраст 4-12 години; тийнейджъри на възраст 13-17 години)

По време на ваканциите организираме сезонни курсове, като най-успешният и популярен е нашето Лятно училище за български език и култура

Предлагаме 5 форми на обучение:
групови курсове на живо, онлайн групови курсове, индивидуални уроци на живо, индивидуални уроци онлайн и смесено обучение – на живо и онлайн за групови курсове и индивидуални уроци.

Нашата гъвкавост ни позволява да провеждаме курсове по заявка – при интерес от ваша страна, можем да предложим курс за различно ниво, различни дати, различен формат и с различни цели и теми от тези, обявени в програмата.

След успешно завършване на ниво се издава сертификат за завършен курс (при 80% посещаемост и 60% на финалния тест).

Нива по български език в Едно училище

Вероятно сте чували за нивата на Европейската езикова рамка (A1, A2, B1, B2, C1, C2). В училище „Едно“ следваме тези насоки, когато планираме, разработваме и провеждаме нашите курсове по български език за чужденци или курсове по български език като чужд.

Първи стъпки: български за чужденци, които нямат никакви или много малко познания

Ако никога досега не сте учили български, имаме няколко възможности за вас.
Ако сте напълно начинаещ, предлагаме курс за „оцеляване“ на български. Това е кратък, забавен, практичен и доста лесен курс. Той е създаден специално за новодошлите и посетителите на страната. Този курс е за вас, ако искате:

Българска азбука

Да поставите солидна основа в изучаването на български език

Да изградите увереност в говоренето, слушането, четенето и писането на български език в прости ежедневни ситуации

Да разберете основната логика на езика и да придобиете добра представа от най-важната граматика

Да научите как да задавате въпроси и да формирате отрицателни и положителни изречения

Да натрупате практика в говоренето

Да натрупате добър речник за ежедневни теми

Да подобрите увереността си, когато изполвате български език

Уроци по български първи стъпки

A1.1 ниво (напълно начинаещи)

Този курс обхваща част от материала от курса A0, но стига много по-дълбоко. Очаква се да бъде малко по-труден, тъй като ви запознава с най-основната граматика. Всички пропуски от това ниво обикновено водят до объркване и по-бавен напредък в бъдеще. За да сме сигурни, че напредвате плавно и стабилно, нашата структура и съдържание на курса включва само практически теми и се фокусира върху вашите непосредствени нужди с много повторения.
Този курс е идеално продължение на ниво A0. Също така е изключително полезен за хора, които са учили сами, знаят друг славянски език или са прихванали някои изрази, граматика и т.н. от живота си в България.

Този курс е за вас, ако искате:

Да се научите как да четете на български.

Да четете и разбирате просто меню (в кафенето или ресторанта).

Да си поръчвате храна и напитки.

Да си поръчвате храна и напитки

Да впечатлите приятелите си с кратки диалози

Да придобиете представа как работи българският език

Да се запознаете с местната култура

Да разберете дали ви харесва да учите български и след това да се присъединете към по-сериозен курс по български език за чужденци

Български за чужденци, които вече имат известни познания

Ето една таблица за самооценка, която съдържа изискванията за присъединяване към всяко ниво. Дори и да можете да се „поставите“ в едно от тези нива, ние пак ще преминем през тестването на езиковите ви умения и разбирането на вашите нужди.

Български за чужденци, които вече имат известни познания
Нива по български език в училище „Едно“ и препоръчителен хорариум
Условия за включване в нивото

A0

Survival Bulgarian
(12 часа)

Не знам нищо на български, но нямам търпение да започна да започна да уча!

A1.1

Complete beginners
(30 часа)

Знам малко думи и изрази и разбирам малко, когато хората говорят. Познавам азбуката. От известно време живея в България или съм бил изложен на езика. Все още не мога да съставям пълни и правилни изречения на български език.

A1.2

Beginners
(30 часа)

Мога да чета добре на български. Мога да се справям с много елементарни ежедневни ситуации като поръчване на храни и напитки на български език, задаване и отговаряне на прости въпроси. Мога да образувам прости изречения, обикновено с грешки. Мога да използвам сегашно време. Разбирам единствено, ако хората говорят много бавно и ясно. Мога да пиша, чета и разбирам много прости и кратки текстове.

A2.1

Elementary
(45 часа)

Мога да се справя с много ежедневни прости ситуации на български език. Мога да говоря за себе си – живота си, хобитата си, семейството си и т.н. Мога да прилагам основната граматика (род на съществителните и прилагателните, форми за множествено число, определителни членове и глаголни спрежения), когато говоря. Говоря бавно, допускам грешки и ми липсва речник. Разбирам по-дълги прости текстове, съобразени с познатите ми теми.

A2.2

Pre-intermediate
(45 часа)

Мога да говоря по и да разбирам много ежедневни теми по прост, но ясен начин. Разбирам достатъчно, за да разбера коя е темата на повечето разговори в рамките на моите познания. Мога да говоря за миналото и бъдещето. Познавам добре вида на българския глагол, но все още допускам грешки. Мога да разбирам прости разкази, адаптирани статии и по-дълги текстове в рамките на моя речник.

B1.1

Intermediate
(60 часа)

Разбирам повечето разговори в рамките на познатите си теми. Разбирам, когато хората говорят по-бързо. Мога да изразя почти всичко, което мисля – в миналото, бъдещето или настоящето. Все още говоря бавно, но скоростта ми се подобрява. Речникът ми е достатъчен, за да участвам в разговори и да разбирам по-дълги адаптирани текстове.

B1.2

Intermediate +
(60 часа)

Разбирам почти всичко от разговори в рамките на моето ниво. Говоря по-бързо и допускам по-малко грешки. Мога да превключвам между официален и неформален регистър без никакви затруднения. Речникът ми е достатъчно богат, за да мога да участвам в дискусии. Мога да чета и разбирам по-дълги и сложни текстове.

*B2.1

Upper-Intermediate
(60 часа)

Чувствам, че мога да изразя всичко на български език. Разбирам достатъчно, за да уча нови думи от контекст и да разбирам значението им. Все още имам трудности с по-абстрактната граматика и някои структури, но мога да ги използвам добре в писмена форма и когато имам достатъчно време да мисля. Мога да чета и разбирам някои неадаптирани текстове.

*C1.1

Advanced
(90 часа)

Мога да се изразявам свободно и спонтанно. Мога да представям ясни и подробни описания на сложни теми. Мога да пиша на сложни теми в писмо, есе или доклад.

*C1.2

Advanced +
(90 часа)

Мога да използвам езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели. Мога да формулирам идеи и мнения с точност и умело да съгласувам речта си със събеседниците си. Мога да избера писмен стил, подходящ за читателите ми.

*C2.1

Proficiency
(90 часа)

Нямам затруднения да разбирам какъвто и да е говорим език, независимо дали на живо или на запис, дори когато се говори много бързо, при условие, че имам малко време да се запозная с акцента. Мога да участвам без усилия във всеки разговор или дискусия. Запознат съм с повечето идиоматични изрази и разговорни форми.

*C2.2

Proficiency +
(90 часа)

Мога да се изразявам свободно и да предавам по-фини смислови нюанси точно. Ако имам проблем, мога да преструктурирам трудностите толкова гладко, че другите хора няма да забележат. Мога да пиша ясни, плавно преминаващи текстове в подходящ стил. Мога да пиша сложни писма, доклади или статии с ефективна логическа структура, която помага на читателя да забележи и запомни значими моменти. Мога да пиша резюмета и рецензии на професионални или литературни произведения.
*В момента тези нива се предлагат само по заявка.

Курсове

Стандартни курсове

Специализирани курсове

Сезонни курсове